Fläderblomma · Hackad · EKO

Fläderblomma · Hackad · EKO

  • 25 kr
  • 1.000 kr/kg
Inkl. moms.


Fläder (Sambucus nigra) är buskar eller träd ur familjen desmeknoppväxter, och förekommer vilt växande i norra Europa och Nordamerika, men odlas även kommersiellt i stora delar av Europa.

I Sverige används ekologiska fläderblommor bland annat till att tillverka fläderblomssaft, eller med ett annat ord; hyllesaft, som är ett populärt uttryck för fläderblomssaft i stora delar av Skåne.

Andra användningsområden för fläder och fläderblommor är som basingredienser i fläderblomssoppa och fläderblomsvin, och kring midsommar i Sverige visar sig fläderblommorna ofta i form av flädersnaps!

Produkten kontrolleras regelbundet för syntetiska bekämpningsmedel och är ekologiskt certifierad enligt EU 2018/848. Certifieringsorgan: SE-EKO-03.