Certifikat / Dokumentation

Sedan 2015 är vi certifierade för ekologisk produktion, och uppfyller därmed EU-rådets förordningar för hantering och produktion av ekologiskt odlade kryddor (EU 2018/848).

Du känner enkelt igen varorna med hjälp av det gröna “EU-lövet” – märkningen som garanterar certifierad ekologisk produktion.

Certifieringen hanteras av SMAK AB, som ackrediteras av SWEDAC – den svenska myndigheten för kontroll av nationella certifieringsorgan.

Certifikat EU-ekologisk

Ladda ned

Information om allergener

Ladda ned

Aktuella köpvillkor

Ladda ned

Certifikat IP

Ladda ned